Kræsj&Brenn

Kræsj&Brenn

om samarbeid og overoppheting​

om samarbeid og overoppheting​

Kræsj&Brenn var ett workshop-samarbete mellan Den Danske Scenekunstskole, Teaterhøgskolen på KHiO och Dramatikkens Hus i Oslo, där vi i tre veckor arbetade fram material från idé till scenisk realisering utifrån temat Overheating.

Jag och dramatiker Jonas Correl Petersen tillsammans med elva skådespelarelever från KHiO (som alla hade olika mycket reptid) arbetade med textfragment, scorebaserade-improvisationer och en idé om att ”Inget är fel och inget är för mycket” för att skapa material som jag sedan satte ihop till ett strukturerat kaos, en interaktiv malström av intryck där publiken fick navigera sig fritt i rummet – ”overheating” som ”overload”.

Schemat för föreställningen, uppdelat efter de individuella skådespelarna.
Scenrummet efter tre veckors workshop, men innan visning.